Pražské železniční stanice a zastávky

Praha - Běchovice

(1)

(1) Výpravní budova ŽST Praha - Běchovice v pohledu od ulice Ke Třem mostům, březen 2007.

Železniční stanice Praha - Běchovice leží na významné železniční trati číslo 011 Praha - Český Brod - Kolín. Po této trati jsou vedeny kromě vlaků osobních (zastávkových) vlaky vyšších kategorií až do SuperCity. Velmi významná je zde také nákladní doprava. Čilý provoz na trati usnadňuje to, že je mezi Poříčany a právě Prahou - Běchovicemi trojkolejná, přičemž prostřední kolej nemá v menších stanicích a zastávkách nástupiště a využívají ji pouze vlaky, které zde nestaví.

(2)

(2) Elektrická jednotka řady 471 osobního vlaku na Masarykovo nádraží u 2. nástupiště rekonstruované ŽST Praha - Běchovice, březen 2007. Zastřešení 1. nástupiště je již zbořeno.

Železniční stanice v Běchovicích byla uvedena do provozu spolu s tratí z Olomouce do Prahy 1. září 1845. Je umístěna v km 397 drážního staničení (měřeno od Vídně).
Na první pražské parostrojní železnici ležely na území dnešní Prahy jen dvě stanice - kromě Běchovic ještě Masarykovo nádraží. (Zastávky zde nebyly žádné.) Úsek železnice mezi těmito dvěma stanicemi byl dvoukolejný, ve zbytku délky byla trať jen jednokolejná.

(3)

(3) Po dobu rekonstrukce stanice využívají osobní vlaky směrem na Kolín provizorní nástupiště před výpravní budovou. Březen 2007.

V době vzniku mělo běchovické nádraží pouhé tři koleje. Dnes je velmi rozsáhlé a významné pro osobní i nákladní dopravu. Na pražském zhlaví se do ŽST Praha - Běchovice sbíhají dvě tratě - hlavní trať z Masarykova resp. hlavního nádraží a nákladní trať do Prahy - Malešic (zprovozněna 1939). Obě jsou dvoukolejné a elektrifikované.
Osobní dopravě slouží dvě ostrovní nástupiště před staniční budovou, která jsou s budovou spojena podchodem. Přímo před budovou se nachází pouze provizorní nástupiště, které se v běžném provozu nepoužívá a přístup z budovy k němu je uzamčen.

(4)

(4) Elektrická jednotka řady 471 u prvního nástupiště v Praze - Běchovicích, květen 2005.

Výhybky běchovické stanice jsou přestavovány dálkově elektromagneticky z výpravní budovy, stejně jako světelná návěstidla. V budově slouží dva výpravčí a jeden staniční dozorce. Kromě toho zde pro cestující funguje výdejna jízdenek.

(5)

(5) Nová cedule nad vchodem do haly s výdejnou jízdenek nesla název stanice platný před rokem 1976 (snímek z dubna 2006). Dnes je tento vchod zazděn.

(6)

(6) Zazděný původní vchod do odbavovací haly a okna sousedních místností a otevřený současný vstup, březen 2007.

V Praze - Běchovicích zastavují pouze osobní (zastávkové) vlaky a jeden ranní spěšný vlak ve směru do Prahy. Směrem "do Prahy" jezdí zastávkové vlaky především na Masarykovo nádraží, pouze dva ranní osobní vlaky a jediný zde zastavující spěšný vlak jsou z důvodu nízké kapacity Masarykova nádraží vedeny na nádraží Praha - Holešovice (opačně však nejedou). Poslední večerní zastávkový vlak je ukončen na hlavním nádraží.

(7)

(7) Odbavovací hala výpravní budovy ŽST Praha - Běchovice, březen 2007.

(8)

(8) Odbavovací hala výpravní budovy ŽST Praha - Běchovice, březen 2007.

Opačným směrem jezdí většina vlaků do Kolína, některé pouze do Českého Brodu. Obnoveno je také přímé spojení vybranými zastávkovými vlaky do Pardubic, které bylo v době od 14. 12. 2003 do 11. 12. 2004 přerušeno.
Osobní vlaky jezdí v pravidelných intervalech 30 minut ve špičkách pracovních dnů a 60 minut v ostatních obdobích.

(9)

(9) Výdejna jízdenek ve stanici Praha - Běchovice, listopad 2005.

(10)

(10) Kachlíkové zákoutí u záchodů v odbavovací hale ŽST Praha - Běchovice, leden 2007.

V současné době jsou už všechny osobní a některé spěšné vlaky na trati 011 obsluhovány moderními dvoupodlažními elektrickými jednotkami řady 471. Tyto jednotky jsou vybaveny také oddílem 1. třídy.
Od 12. prosince 2004, kdy vstoupil v platnost grafikon vlakové dopravy 2004/2005, je nasazení elektrických jednotek řady 471 na zastávkové vlaky tratě 011 garantované. Starší elektrické jednotky se tak na trati mohou objevit už jen výjimečně, při výpadku "nového vlaku".

(11)

(11) Vstup z ulice do podchodu k nástupištím ŽST Praha - Běchovice, březen 2007.

(12)

(12) Schodiště do podchodu k nástupištím ŽST Praha - Běchovice, březen 2007.

Ještě před několika lety byl vozový park zastávkových vlaků na trati 011 poněkud rozmanitější. Jezdily zde zejména klasické kulaté modré "panťáky" řad 451 a 452. Provoz doplňovaly jednotky řady 470 z počátku 90. let, které mají čelní vozy běžné a vložené dvoupodlažní. Natřeny jsou buď modře nebo žluto-zeleně. Některé vlaky obsluhovaly ještě klasické soupravy stejnosměrné elektrické lokomotivy a zelených vagónů 2. třídy.
Nejdříve zmizely soupravy lokomotivy a vagónů, poté starší typy elektrických jednotek a dnes je vozový park osobních vlaků unifikován řadou 471.

(13)

(13) Podchod ve stanici Praha - Běchovice, březen 2006.

(14)

(14) Zakončení podchodu pod nástupištěm směr Praha, prosinec 2006.

Z nedávné minulosti je třeba zmínit provoz zvláštní městské vlakové linky v době od září 2002 do března 2003, která měla po povodních odtížit přetíženou městskou dopravu. Většina úseků metra nefungovala a autobusová doprava byla omezena, mimo provoz byly i některé tramvajové tratě. Mimořádné spoje elektrických jednotek ČD jezdily mezi hlavním nádražím a Smíchovem a mezi Masarykovým nádražím a Běchovicemi. Především tato druhá linka byla velmi významná a je škoda, že její spoje opět zanikly.

(15)

(15) Vyústění schodiště z podchodu na 2. nástupiště ŽST Praha - Běchovice, březen 2007.

(16)

(16) Rozpadající se betonové konstrukce krytých nástupišť obrůstá mech. Prosinec 2006.

V úseku Praha - Pečky platí na železniční trati 011 tarif Pražské integrované dopravy s plnou integrací, na zastávkových a spěšných vlacích lze tedy využívat i vybrané druhy jednotlivých jízdenek PID. Každá železniční stanice a zastávka v tomto úseku je vybavena označovacími strojky těchto jízdních dokladů.

(17)

(17) Rychlík v čele s lokomotivou řady 150 "potkan" projíždí Běchovicemi v květnu 2005.

(18)

(18) Elektrická jednotka řady 680 "Pendolino" projíždí na vlaku SuperCity do Vídně projíždí Běchovicemi v březnu 2007.

Část kolejiště nákladové části stanice byla v průběhu roku 2005 snesena. Z nákladového kolejiště u kolínského zhlaví vedla úvratí přes dva kilometry dlouhá vlečka vývojové a provozní základny výzkumných ústavů Praha - Běchovice, která už je několik let snesena, její pozůstatky jsou však dosud výrazné. U zrušených přejezdů této vlečky s ulicemi Mladých Běchovic a Podnikatelskou dosud stojí drážní lampy. Na přejezdu s Podnikatelskou ulicí (po které jezdí autobusy MHD do zastávky Výzkumné ústavy Běchovice) není kolej vytrhána, ale pouze přelita asfaltem, který už se ale částečně odrolil. Dále je zde zachována cedule "Chůze po vlečce zakázána!" V areálu výzkumných ústavů jsou zachovány různé úseky kolejí uložených v asfaltu.

(19)

(19) Druhé nástupiště, jehož betonové zastřešení bude během rekonstrukce stanice zbořeno. Březen 2007.

(20)

(20) První nástupiště po zboření betonového zastřešení, březen 2007.

V září 2006 začala probíhat rekonstrukce traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Běchovice, která je součástí výstavby 1. tranzitního koridoru Berlín - Praha - Vídeň. V rámci akce, která potrvá až do září 2009, bude v úseku položena třetí traťová kolej a modernizovány všechny stanice a zastávky včetně Prahy - Běchovic.

(21)

(21) Diesel-elektrická lokomotiva řady 740 dopravce OKD Doprava na kolejišti ŽST Praha - Běchovice, březen 2007.

(22)

(22) Výstavba protihlukové stěny u kolejiště ŽST Praha - Běchovice, březen 2007.

V blízkosti staniční budovy leží na hlavní silnici I/12 (Českobrodské ulici) zastávka autobusů městské hromadné dopravy Nádraží Běchovice. Je obsluhována denními linkami číslo 109, 240 a 250 a noční autobusovou linkou 503. Denní linky jsou vedeny ke stanicím metra Palmovka a Černý Most a noční na konečnou tramvaje Lehovec, dále obsluhují kromě různých částí Běchovic oblasti Dolních Počernic, Kyjí, Hrdlořez, Újezda nad Lesy, Rohožníka, Dubče, Dolních a Horních Měcholup, Petrovic a Jižního Města.

(23)

(23) Část bývalého nákladového kolejiště ŽST Praha - Běchovice (u kolínského zhlaví) těsně po vytrhání v listopadu 2005.

(24)

(24) Opuštěný vodojem, který byl napájen z Blatovského potoka, upomíná na časy parního provozu. Listopad 2005.

Běchovická železniční stanice je cestujícími hojně využívána, mnoho místních obyvatel ale jezdí do centra Prahy autobusy a dále metrem nebo tramvají. Přitom například do oblasti Libně nebo na Masarykovo nádraží je železniční spojení rychlejší.
U běchovického nádraží leží i parkoviště P+R, jehož existence předpokládá, že řidiči automobilů odtud budou dále do města pokračovat vlakem. Zatím to nedělá téměř nikdo.

(25)

(25) Těleso snesené vlečky výzkumných ústavů u přejezdu Podnikatelské ulice, únor 2006. Vlevo cedule "Chůze po vlečce zakázána!"

(26)

(26) Autobus Karosa-Renault CityBus 18M ev. č. 6529 (r. v. 2003, garáže Klíčov) na lince 250 u zastávky Nádraží Běchovice, listopad 2005. Od 10. listopadu tohoto roku už jsou na linku vypravovány pouze vozy běžné délky.

Zpět na hlavní stranu