Karosa C 734

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

(1)

(1) Dvě Karosy C 734 garáží Kačerov zleva ev. č. 3094 a 3096 (r. v. 1987) na konečné linky 129 Smíchovské nádraží, duben 2004.

Dvoudvéřový autobus běžné délky Karosa C 734 byl do MHD Praha a později Pražské integrované dopravy dodáván dlouhou dobu - od roku 1981 do roku 1996. Vozy tohoto úspěšného typu dodnes tvoří základ vozového parku mnoha českých a slovenských dopravců.

(2) Foto Autobusák Pája

(2) Všech šest "modráků" garáží Kačerov v prosinci 2004 - zleva ev. č. 3095 (vyřazen 4/2006), 3094, 3040, 5972, 3096 a 5971. 5971 a 5972 jsou z r. 1994, 3040 z r. 1995, ostatní 1987.

Autobus typu Karosa C 734 dosahuje délky 11 055 mm, šířky 2 500 mm a výšky 3 165 mm. Pohotovostní hmotnost starších vozů činí 9 600 kg, u novějších je zvýšena na 10 050 kg. Autobusy jsou vybaveny motorem LIAZ ML636N o výkonu 155 kW a mechanickou pětistupňovou převodovkou Praga. Maximální rychlost je 100 km/h.
Karosy C 734 mají buď 45 nebo 46 míst k sedění a 35 míst k stání. Podlaha se nachází 890 mm nad zemí. Pod podlahou mají tyto autobusy i malý zavazadlový prostor.
Podle továrního modro-bílého nátěru se pro autobusy typu Karosa C 734 vžilo označení "modrák".

(3)

(3) Setkání Karosy C 734 garáží Kačerov ev. č. 3096 (r. v. 1987) na lince 120 s nově dodaným CityBusem ev. č. 3463 linky 231 na autobusovém nádraží Na Knížecí. Prosinec 2004.

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy bylo dodáno prvních 5 autobusů typu Karosa C 734 koncem roku 1981. Jednalo se o vůbec první hranaté autobusy nové typové řady Karosa 700 u tohoto dopravce.
V následujícím roce bylo do provozu zařazeno dalších 10 autobusů. V roce 1985 bylo Karos C 734 u DP 18 kusů, ale v roce 1987 už 95! Poté už se počet těchto vozů v provozu pouze snižoval - na 72 v roce 1989, 50 v roce 1991, 40 v roce 1993, 27 v roce 1995 a 13 v roce 1999.

(4) Foto Autobusák Pája

(4) Karosa C 734 ev. č. 5972 z r. 1994 jako Zájezd v garážích Kačerov, prosinec 2004.

V současné době slouží u Dopravního podniku ještě devět autobusů typu Karosa C 734. Z nich dva jsou upraveny na zájezdové, mají odlišný nátěr a nejsou vybaveny náležitostmi k provozu v systému Pražské integrované dopravy. Jedná se o vozy ev. č. 3087 a 5974 (rok výroby 1987) garáží Hostivař.

(5)

(5) Míjení kačerovských Karos C 734 zleva ev. č. 3040 (r. v. 1995) a 3094 (r. v. 1987) na lince 129 v zastávce Lihovar, říjen 2005.

Ze zbývajících sedmi vozů je jen šest nasazováno do provozu s cestujícími. Řepský vůz ev. č. 3031 z roku 1995 má sice klasický modro-bílý nátěr, ale není vybaven označovacími strojky jízdenek a je používán pouze jako služební a zájezdový vůz.

(6)

(6) Kačerovská C 734 ev. č. 3094 (r. v. 1987) se obrací přejetím tramvajového tělesa na konečné linky 150 Čechova čtvrť, březen 2005.

Pět ze šesti "modráků" Dopravního podniku, které vyjíždějí na linky, náleží do garáží Kačerov. Jedná se o vozy ev. č. 3094 a 3096 z roku 1987 (po generální opravě), ev. č. 5971 a 5972 r. v. 1994 a ev. č. 3040 z roku 1995.

(7)

(7) Kačerovský "modrák" 3096 r. v. 1987 na konečné linky 120 Klukovice v prosinci 2004.

Garáže Řepy vypravují autobus Karosa C 734 ev. č. 3035 z roku 1987 (po generální opravě).
Současného počtu vozů bylo dosaženo v dubnu 2006, kdy byla vyřazena C 734 ev. č. 3095, r. v. 1987. Tento vůz byl od listopadu 2004 vyhrazen jako denní služební vůz garáží Kačerov. Předtím byla v říjnu 2005 vyřazena jediná C 734 garáží Vršovice - ev. č. 3039 z roku 1995.

(8)

(8) Karosa C 734 ev. č. 3094 (r. v. 1987, garáže Kačerov) na konečné linky 247 Pod Lochkovem, březen 2006.

V současné době už jsou "modráci" v provozu na linkách DP vzácní. Nasazují se už jen v pracovní dny.
Kačerovské vozy patří zejména k lince 129 (Smíchovské nádraží - Baně), na které se někdy odpoledne potkávají dokonce dva. Dalšími linkami, kam "modráci" z Kačerova vyjíždějí, jsou například 247 (Chaplinovo nám. - Pod Lochkovem) a v nedávné minulosti také 120 (Na Knížecí - Klukovice, přejezd na linku 104 Na Knížecí - Slivenecká) a (zejména v ranní špičce) 150 (Čechova čtvrť - Kloboučnická) a 182 (Nádraží Braník - Kloboučnická).

(9)

(9) Dnes již vyřazený vršovický "modrák" ev. č. 3039 (r. v. 1995) nabírá cestující na konečné linky 204 Smíchovské nádraží. Prosinec 2004.

Řepský "modrák" ev. č. 3035 býval nasazován odpoledne na linku 116 (Dejvická - Nebušice). Na linku 116 vypravovaly "modráka" původně do podzimu 2004 garáže Dejvice, po jejich likvidaci sem jezdí C 734 z Řep. Dnes už je ale nasazována zřídka.
Doménou vozu ev. č. 3039 garáží Vršovice bývaly zejména linky 111 (Skalka - Pitkovice) a 194 (Skalka - Léčiva), mezi kterými se přehazoval.
Autobusy kromě nasazení na linkách slouží jako služební nebo se používají pro zájezdy.

(10)

(10) Karosa C 734 ev. č. 3040 z r. 1995 garáží Dejvice na konečné linky 116 Dejvická, podzim 2003.

Asi nejzajímavějším "modrákem" u DP je ev. č. 3040. Tento vůz byl dodán teprve roku 1995 a je ve velmi dobrém stavu. Patřil garážím Dejvice, které jej vypravovaly na linku 116 Dejvická - Dolní Šárka - Bořislavka.

(11) Foto Autobusák Pája

(11) Původně dejvická Karosa C 734 ev. č. 3040 (1995) odstavená v garážích Kačerov v prosinci 2004.

Luxusní provedení se záclonkami a pěknými potahy sedadel mohli tomuto vozu cestující z autobusů městského provedení závidět až do podzimu 2004, kdy byl autobus převeden do garáží Kačerov. Zbaven zvláštních potahů sedadel a záclonek (kromě zadního skla) vyjíždí nyní na různé kačerovské linky.

(12)

(12) Karosa C 734 ev. č. 3035 garáží Řepy (r. v. 1987) na konečné linky 116 Bořislavka, leden 2005. Od 2. ledna 2006 jezdí linka v trase Dejvická - Nebušice a toto obratiště už neobsluhuje.

Linka 116 je svým nižším vytížením pro autobusy dvoudvéřového provedení vhodná. Díky tomu zde dejvického "modráka" ev. č. 3040 nahradil řepský vůz ev. č. 3035. Garáže Řepy předtím v poslední době Karosy C 734 do linkové dopravy vůbec nevypravovaly.

(13)

(13) Kačerovská C 734 ev. č. 3096 (r. v. 1987) na lince 120 Na Knížecí, prosinec 2004. Za pozornost stojí neobvyklé umístění zadní orientace.

Vůz ev. č. 3035 se od ostatních C 734 Dopravního podniku odlišuje nátěrem. Spodní modrý pruh je u tohoto autobusu širší a modrá je i střecha. Zvláštní je také provedení interiéru. Zatímco běžně je druhá řada sedadel nad předními koly vyvýšená, v 3035 jsou výše umístěna všechna sedadla. Podlaha pod nimi je o schod výše než v uličce, což je normálně jen v části vozu za zadními dveřmi. Toto neobvyklé řešení je podobné novějším vozům Karosa C 954 (E).

(14)

(14) Interiér Karosy C 734 ev. č. 3096 z r. 1987, prosinec 2004.

Výjimečně je možno Karosy C 734 DP zastihnout i na linkách MHD, které nebyly uvedeny výše (jejich seznam je v tabulce na konci stránky).
Autobusy tohoto typu by mohly nalézt využití na příměstských linkách, tam se ale nenasazují, protože nejsou vybaveny pokladnami pro výdej jízdenek u řidiče.

(15)

(15) Stanoviště řidiče v Karose C 734 ev. č. 3096 z r. 1987, prosinec 2004. Vpravo stojí vánoční stromeček.

Městské linky, na kterých se od ledna 2003 objevily autobusy Karosa C 734
Modře označené linky neprovozuje DP; seznam nemusí být úplný
104110111*113*116118*120129 148150161165171*173 182192194*199*
204211218219221 222223225228 240244247251254255* 257269701
*Vypravování bylo zastaveno

(16) Foto Vojtěch Veselý

(16) Karosa C 734 ev. č. 3035 (r. v. 1987, garáže Řepy) na lince 211 v zastávce Červeňanského, červen 2007.

(17)

(17) Karosa C 734 ev. č. 5972 z r. 1994 na lince 129 v severním autobusovém terminálu Smíchovské nádraží. Prosinec 2004.

Zpět na hlavní stranu