Karosa B 741

novější provedení

(1)

(1) Karosa B 741 ev. č. 6138 garáží Řepy v původním stavu před provedením střední opravy (SO) na konečné linky 143 Dejvická v březnu 2005.

Trojnápravové kloubové autobusy Karosa B 741 se vyráběly v letech 1991 - 1996. Jsou městského provedení se dvěma dveřmi v předním a dvěma v zadním článku.

(2)

(2) Karosa B 741 ev. č. 6120 garáží Kačerov na konečné linky 215 Kačerov v listopadu 2006.

Autobusy Karosa B 741 byly do Prahy dodávány ve čtyřech provedeních - B 741.1908, .1916, .1922 a .1924. První dvě provedení, dodávaná v letech 1991 - 1993, jsou vybavena motorem LIAZ ML637N o výkonu 190 kW. Hmotnost vozů je 13 700 kg. Míst k sedění je ve vozech 42, míst k stání 108, maximální obsaditelnost autobusu tak činí 150 osob.

(3)

(3) Karosa B 741 novějšího provedení s nejnižším evidenčním číslem - kačerovská 6105 - na lince 196 u zastávky Lihovar, červen 2005.

Karosy B 741.1908 jsou vybaveny automatickou převodovkou ZF 4 HP 500 s vestavěným retardérem, následující provedení B 741.1916 má automatickou převodovku Voith Diwa D-863 s hydraulickým retardérem.

(4)

(4) Karosa B 741 ev. č. 6113 ve stavu před SO na lince 271 v zastávce Horčičkova, prosinec 2005.

Autobusy typů Karosa B 741.1922 z let 1995 a 1996 jsou vybaveny motorem LIAZ EURON M 1.2 ML 636E splňujícím emisní normu EURO 2 a převodovkou ZF 4 HP 500. Nejnovější pražské Karosy B 741.1924 z roku 1996 mají opět převodovku Voith, a to typu D 863.3. Výkon těchto vozů je nižší - 175 kW, a naopak vyšší je hmotnost, která zde činí 14 200 kg. Obsaditelnost vozů provedení .1922 a .1924 se zvýšila o jedno místo k sezení na 151 cestujících.
Maximální rychlost 70 km/h je u všech provedení stejná. Poháněna je pouze zadní náprava.

(5)

(5) Karosa B 741 ev. č. 6115 garáží Kačerov na lince 139 v zastávce Písková v únoru 2002. V roce 2005 prošel tento vůz střední opravou.

Tato stránka je věnována novějšímu provedení autobusů, tedy vozům typového označení B 741.1922 a .1924 zařazeným do provozu v roce 1996 (jako typ Karosa B 741.1922 byly označovány už vozy bez digitálních orientací ev. č. 6065 - 6104 z roku 1995). Karosy B 741 v provedení z roku 1996 jsou v systému Pražské integrované dopravy provozovány především Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. Jeden vůz tohoto typu vlastní od června 2006 i dopravce Hotliner s.r.o.

(6)

(6) Karosa B 741 ev. č. 6144 ve stavu před SO na konečné linky 199 Dejvická, prosinec 2005. Vůz má dosazen zadní článek z vyřazeného autobusu ev. č. 6075 (r. v. 1995).

Jedinou vnější odlišností těchto autobusů oproti provedení staršímu jsou digitální orientace. V interiéru se na rozdíl od starších vozů nacházejí vysoká plastová sedadla (buďto anatomicky tvarovaná Fainsa nebo rovná VogelSitze) s barevnými potahy. Kloub je uzavřený, takže mezi točnou a gumovým měchem už není mezera (díra).

(7)

(7) Karosa B 741 ev. č. 6173 garáží Klíčov na náhradní dopravě za tramvaj X-19 na Balabence, únor 2005. V roce 2005 prošel vůz střední opravou a byl přeřazen do provozovny Řepy.

Dopravnímu podniku bylo v roce 1996 dodáno celkem 70 vozů Karosa B 741 novějšího provedení. Vozy byly přiděleny garážím Kačerov, Hostivař, Řepy a Klíčov a označeny evidenčními čísly 6105 - 6174. První z nich byly na linky vypraveny v květnu tohoto roku. V roce 1998 bylo deset z těchto vozů převedeno po pěti do zbývajích dvou tehdejších garáží DP - Dejvic a Vršovic.

(8)

(8) Karosa B 741 ev. č. 6107 garáží Kačerov ozdobená nápisem KAROSA na mřížce chladiče na lince 157 v zastávce Poliklinika Modřany, duben 2006.

První vyřazenou Karosou B 741 z roku 1996 se stal vůz ev. č. 6139 už po necelých sedmi letech provozu v dubnu 2003. 2. října 2004 byl ukončen provoz kloubových autobusů v garážích Dejvice (v prosinci pak byly zrušeny úplně) a všechny zdejší Karosy B 741 z roku 1996 byly převedeny do Hostivaře. 6. listopadu 2004 přestaly Karosy B 741 vyjíždět z garáží Vršovice, čímž bylo úplně zastaveno vypravování kloubových autobusů také z těchto garáží. Zdejších pět vozů bylo vyřazeno a buď sešrotováno, nebo odprodáno.

(9)

(9) Karosa B 741 ev. č. 6114 garáží Kačerov ve stavu před SO na lince 271 v zastávce Sídliště Horní Měcholupy, duben 2006.

Roku 2005 se Karos B 741 z roku 1996 dožilo 60. Dalších sedm vozů bylo vyřazeno v roce 2005 (z toho kačerovský vůz ev. č. 6133 shořel na lince 505 v obratišti Sídliště Čimice), takže začátkem roku 2006 Dopravní podnik vlastnil 53 těchto autobusů. Od června 2005 procházejí vozy typu Karosa B 741 středními opravami. Ty byly do konce roku 2006 provedeny na 24 autobusech z roku 1996.

(10)

(10) Karosa B 741 ev. č. 1175 (ex DP Praha 6108) v garážích dopravce Hotliner v ulici Ke Klíčovu krátce po převozu z bazaru v červnu 2006, ještě v původním laku a bez nové registrační značky a evidenčního čísla.

Celkem v současnosti DP hl. m. Prahy provozuje 69 Karos B 741, z toho jednu z roku 1995 s dosazenými digitálními orientacemi, 22 z roku 1996 v původním provedení s digitálními orientacemi, 11 z roku 1992 po GO a 35 z let 1995 a 1996 po (nebo v průběhu) SO. Umístěny jsou ve všech garážích kromě Vršovic, tedy v Hostivaři, na Kačerově, Klíčově a v Řepích. Všechny jezdí v klasickém továrním červeno-bílém nátěru.

(11)

(11) Karosa B 741 dopravce Hotliner ev. č. 1175 (ex DP Praha) na konečné linky 222 Výzkumné ústavy Běchovice v prvních dnech provozu u současného dopravce v červenci 2006.

(12)

(12) Karosa B 741 dopravce Hotliner ev. č. 1175 (ex DP Praha) odjíždí na lince 344 ze zastávky Votuzská v červenci 2006.

Na rok 2005 neobdržel Dopravní podnik dotaci na nákup nových autobusů a nerozhodl ani o nákupu nových kloubových vozidel v roce 2006. V roce 2007 bude dodáno pouze deset kloubových vozů. Díky středním opravám, které dodávky nových autobusů nahrazují, budou Karosy B 741 v provozu běžné ještě několik let.

(13)

(13) Setkání obou kloubových autobusů dopravce Hotliner - zleva Karosa B 741 ev. č. 1175 (r. v. 1996, ex DP Praha) na lince 222 a Karosa C 744 ev. č. 1172 (r. v. 1990, ex ČSAD Hustopeče a Martin Uher) na lince 223 v obratišti Černý Most, červenec 2006.

(14)

(14) Setkání obou kloubových autobusů dopravce Hotliner - zleva Karosa C 744 ev. č. 1172 (r. v. 1990, ex ČSAD Hustopeče a Martin Uher) na lince 223 a Karosa B 741 ev. č. 1175 (r. v. 1996, ex DP Praha) na lince 222 v obratišti Černý Most, červenec 2006.

V červnu 2006 zakoupil dopravce Hotliner s.r.o. s garážemi v ulici Ke Klíčovu v Praze 9 - Vysočanech Karosu B 741 z roku 1996 původem z DP hl. m. Prahy. Autobus byl v provozu pod ev. č. 6108 do roku 1998 na Kačerově a od roku 1998 do září 2004 ve Vršovicích. Po vyřazení byl odprodán do autobazaru Dočkal v Bohumíně - Vrbicích, kde až do června 2006 stál.

(15) Foto Pavel Kypta

(15) Interiér novějšího provedení Karosy B 741 v pohledu od stanoviště řidiče, říjen 2004.

(16) Foto Kevin Kulík

(16) Interiér novějšího provedení Karosy B 741 se sedadly VogelSitze v pohledu od stanoviště řidiče, únor 2006.

Dřívější 6108, nově označená evidenčním číslem 1175, se stala druhým kloubovým autobusem u firmy Hotliner (po Karose C 744 ev. č. 1172). Před zařazením do provozu, které proběhlo v pondělí 3. července 2006, obdržel vůz nový bílý lak (a stal se tak jedinou bílou B 741 v PID), oproti původnímu provedení u Dopravního podniku jezdil bez digitálních orientací (kromě jednoho jednořádkového displeje nad stanovištěm řidiče) a s novou světelnou signalizací nade dveřmi. Vzhledem k dosazení zadního skla z jiného autobusu má vůz na tomto skle samolepku "CNG" a obrys stržené samolepky "www.chorvatsko.cz". Naopak interiér zůstal bez úpravy.
Vůz byl vypravován na městské linky (nejčastěji 223, výjimečně také 221, 222, 269 a školní 562) i regionální linky (303, 304, 344) dopravce. V souvislosti s převzetím linek PID firmy Hotliner s.r.o. dopravcem Connex Praha, s.r.o. od 1. ledna 2007 přestala být tato Karosa B 741 v lednu vypravována a v současnosti je odstavena v garážích.

(17)

(17) Pohled na kloub Karosy B 741 novějšího provedení, odlišný od vozů dodávaných před rokem 1996. Červenec 2006.

(18) Foto Pavel Kypta

(18) Stanoviště řidiče v autobuse Karosa B 741 novějšího provedení DP hl. m. Prahy, říjen 2004.

Zpět na hlavní stranu