Karosa B 732

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

(1)

(1) Karosa B 732 ev. č. 5707 (r. v. 1990, garáže Klíčov) na lince 186 v Letňanech, květen 2004.

Velmi rozšířené trojdvéřové městské autobusy typu Karosa B 732 se vyráběly v letech 1986 - 1996. Doplnily výrobu typu Karosa B 731, který se odlišoval pouze automatickou převodovkou, a byl vyráběn už od roku 1982. Automatické převodovky nebyly příliš spolehlivé, jejich údržba byla náročnější a spotřeba paliva větší. Nový typ autobusu tak uvítaly zejména podniky ČSAD, ale nakupovaly jej i velké městské dopravní podniky včetně pražského.
Karosy B 731 se vyráběly souběžně s B 732 až do jejich nahrazení vozy Karosa B 931/932 v roce 1996.

(2)

(2) Dnes již vyřazené autobusy zleva Karosa B 732 ev. č. 5478 (r. v. 1988), B 731 ev. č. 7018 (r. v. 1994) a B 732 ev. č. 5463 (r. v. 1988) v garážích Vršovice v listopadu 2004.

Autobus typu Karosa B 732 dosahuje délky 11 055 mm, šířky 2 500 mm a výšky 3 165 mm. Pohotovostní hmotnost starších vozů činí 9 500 kg nebo 10 200 kg.
Autobusy jsou vybaveny motorem LIAZ ML636N o výkonu 155 kW a mechanickou pětistupňovou převodovkou Praga. Maximální rychlost je 80 km/h.
Karosy B 732 mají 31 nebo méně často 30 míst k sedění a 63 míst k stání. Podlaha se nachází 890 mm nad zemí.

(3) Foto Tomáš Janda

(3) Dnes již vyřazená kačerovská B 732 ev. č. 5926 (r. v. 1993) na konečné linky 121 Nádraží Braník v roce 1995. Vůz má tehdy už končící modro-bílé orientace.

V Praze se první Karosy B 732 objevily v roce 1987 a hned se staly nedílnou součástí provozu městské hromadné dopravy, kterou jsou dodnes.

(4)

(4) Karosa B 732 ev. č. 5384 (r. v. 1988, garáže Klíčov) na lince 201 u zastávky Bulovka, květen 2007. Modro-bílý lak je pozůstatkem celovozové reklamy Tesco Letňany.

V roce 1987 bylo Dopravnímu podniku dodáno hned 108 autobusů typu Karosa B 732. V tomto roce byl také ukončen provoz vůbec nejrozšířenějších autobusů v dějinách pražské městské dopravy - Karos ŠM 11. Počet vozů Karosa B 732 u Dopravního podniku pak stoupal závratnou rychlostí - v roce 1988 jich bylo 338, v roce 1989 už 446, o rok později 586, v roce 1992 619, za rok 734. V roce 1994 dosáhly Karosy B 732 u DP vůbec největšího počtu - bylo jich tehdy 854.

(5) Foto Vojtěch Veselý

(5) V současnosti nejstarší Karosa B 732 u DP - ev. č. 5292 z r. 1987, garáže Řepy - na lince 235 u zastávky Malá Ohrada v březnu 2005.

Pak už počet těchto úspěšných vozidel pouze klesal - na 764 v roce 1995, 626 v roce 1997, 510 v roce 1999. Roku 2005 se dožilo u největšího městského dopravce už jen 197 těchto vozů, roku 2006 169 a roku 2007 159 z nich. K 1. květnu 2007 je v provozu u DP hl. m. Prahy 150 autobusů Karosa B 732. Stojí za zmínku, že mezi nimi byl ještě jeden vůz z prvního roku dodávek (1987) - řepská 5292.

(6)

(6) Karosa B 732 ev. č. 5739 (r. v. 1990, garáže Hostivař) v celovozovém reklamním nátěru C.I.E.B. na lince 273 v zastávce Černý Most, březen 2006.

Období, kdy byly Karosy B 732 nejrozšířenějším typem autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy, už skončilo. Současným nejrozšířenějším typem autobusu DP je Karosa-Renault CityBus 12M. CityBusy také v provozu nejčastěji Karosy B 732 nahrazovaly.
Některé autobusy jsou vyřazovány na šrot, jiné odprodávány. Na konci 90. let 20. století a začátku 21. století bylo přes 200 Karos B 732 Dopravního podniku modernizováno v Dopravně opravárenské základně v Hostivaři. Už i některé z těchto vozů jsou vyřazeny.

(7)

(7) Autobusy Karosa B 732 zleva ev. č. 5735, 5738, 5739 (všechny r. v. 1990), 5832 a 5833 (oba r. v. 1993) v garážích Hostivař v září 2006.

Modernizované vozy mají například nově potažená sedadla. Většina autobusů je vybavena digitálními orientacemi, nejnověji modernizované vozy mají na střeše nad stanovištěm řidiče klimatizační jednotku. Některé vozy po modernizaci mají na stupni u zadních dveří tři sedadla místo obvyklých dvou.

(8)

(8) Karosa B 732 ev. č. 5604 (r. v. 1989, garáže Hostivař) jako záloha v obratišti Černý Most v prosinci 2005.

Provedení autobusů Karosa B 732 se během dodávek měnilo. Nejvýraznější změnou je kulatá záď (shodná s pozdější typovou řadou Karosa 930/940) u některých vozů s větším motorem z let 1994 a 1995. Čelo vozu je však původní hranaté, takže autobusy působí poněkud nevyváženě. U Dopravního podniku jsou vozy tohoto provedení častější jako typ B 731.

(9)

(9) Karosa B 732 ev. č. 5879 (r. v. 1993, garáže Vršovice) na náhradní dopravě za tramvaje X-1 u zastávky Pražská tržnice, září 2005.

Jednotlivé vozy se odlišují i provedením interiéru - některé mají plošinu pro kočárek u zadních dveří a střední mají rozděleny záchytným madlem a jsou proti nim sedadla, u jiných vozů je plošina proti středním dveřím a sedadla jsou u zadních. Tyto rozdíly mezi vozy nejsou příliš vhodné, protože matky s kočárky předem nevědí, ke kterým dveřím s nimi směřovat.

(10) Foto Tomáš Janda

(10) Dnes již vyřazené Karosy B 732 - zleva kačerovská 5487 (r. v. 1988) na lince 170 a dejvická 5600 (r. v. 1989) na lince 210 v zastávce Čokoládovny (dnes Modřanská škola) v květnu 1995.

Sedm autobusů Karosa B 732 Dopravního podniku je upraveno k provozu na zvláštních linkách číslo 103 001 a 103 003, zkráceně označovaných mezinárodním piktogramem pro tělesně postižené a číslicí 1 nebo 3. Tyto linky mají pouze několik spojů v pracovní dny a jsou určeny zejména zdravotně a tělesně postiženým s omezeným doprovodem.

(11)

(11) Karosa B 732 ev. č. 5525 (r. v. 1988, garáže Řepy) v nástupní zastávce linky 164 Nové Butovice, červen 2006. V říjnu 2006 byl vůz odstaven.

(12)

(12) Karosa B 732 ev. č. 5659 (r. v. 1989, garáže Řepy) vyjíždí na lince 107 z obratiště Dejvická v červenci 2006. Vozy běžné délky jsou na tuto linku vypravovány jen v červenci a srpnu.

U středních dveří mají vozy plošinu pro usnadnění nástupu a výstupu invalidům na vozíku. Pokud se plošina zrovna nepoužívá, je složena do podoby obyčejného schodiště a zajištuje běžný nástup a výstup. Uvnitř autobusů je méně sedadel, díky čemuž zde vznikl prostor pro více invalidních vozíků.

(13)

(13) Karosa B 732 ev. č. 5424 (r. v. 1988, garáže Hostivař) upravená pro přepravu invalidů na konečné linky 751 Nádraží Holešovice při konání veletrhu Pragomedica v dubnu 2006.

(14)

(14) Karosa B 732 ev. č. 5963 (r. v. 1994, garáže Řepy) v bílém podkladovém laku odstraněné celovozové reklamy Valar I na konečné linky 176 Karlovo náměstí, červen 2006.

Osádka jednoho spoje by měla být dvoučlenná, spolu s řidičem by měl jezdit pomocník, který by ovládal posuvnou plošinu. Autobusy pro invalidy lze zdálky poznat podle neobvyklého nátěru, který je světle zelený.

(15) Foto Tomáš Janda

(15) Dnes již vyřazená kačerovská B 732 ev. č. 5517 z r. 1988 na lince 150 v poslední den jejího provozu přes modřanskou Tyršovu čtvrť 26. května 1995. S linkou 150 zmizel z této lokality i Dopravní podnik, nahradila ji totiž linka 173 vypravovaná podniky ČSAD.

(16)

(16) Karosa B 732 ev. č. 7119 (r. v. 1994, garáže Řepy) s kulatou zádí v podkladových barvách odstraněné celovozové reklamy Mogul na konečné linky 179 Nové Butovice, červen 2006. V listopadu 2006 byl vůz odstaven.

Čtyři Karosy B 732 Dopravního podniku se odlišovaly prosklenou spodní částí obou zadních dveří. Tu dostaly autobusy při generální opravě. Běžně bývá prosklena jen spodní část úzkých předních dveří. V červnu 2005 vyřadily z provozu garáže Kačerov poslední vůz v tomto neobvyklém provedení - ev. č. 5771, r. v. 1990.

(17)

(17) Dnes již vyřazená Karosa B 732 ev. č. 5414 (r. v. 1988, garáže Hostivař) s prosklenou spodní částí dveří jako záloha na Černém Mostě, červen 2004.

(18)

(18) Karosa B 732 ev. č. 5444 (r. v. 1988, garáže Vršovice) s hranatými světly na konečné linky 197 Háje, březen 2006.

DALŠÍ FOTOGRAFIE
Dnešní nejstarší Karosa B 732 DP byla vyrobena v roce 1987 a modernizována v roce 1998. Nese ev. č. 5292 a na snímku z prosince 2004 stojí jako operativní záloha garáží Řepy na Smíchovském nádraží. Karosa B 732 ev. č. 7032 (r. v. 1994) vyřazená z provozu s cestujícími v listopadu 2002 odstavená na dvoře bývalé tramvajové vozovny Košíře (dnes odloučené pracoviště Střední průmyslové školy dopravní, a.s.) v listopadu 2006. Kačerovské autobusy Karosa B 732 zleva ev. č. 5774 (r. v. 1990) na lince 120 a 5821 (r. v. 1993) na lince 231 ve Stroupežnického ulici u autobusového nádraží Na Knížecí, červen 2006. Karosa B 732 ev. č. 5409 (r. v. 1988, garáže Hostivař) v úpravě pro přepravu invalidů na lince 103 001 u zastávky Globus Černý Most (obsluhované pouze touto linkou), duben 2006. Karosa B 732 v provedení s kulatou zádí, ev. č. 7061 (r. v. 1994, garáže Řepy), na lince 
235 u zastávky Velká Ohrada, říjen 2005. Foto Vojtěch Veselý.
Modernizovaná Karosa B 732 ev. č. 5897 (r. v. 1993, garáže Hostivař) na lince 135 
v zastávce Římská, březen 2006. Karosa B 732 ev. č. 5968 (r. v. 1994, garáže Řepy) v modrém podkladovém nátěru bývalé
reklamy na Aral na konečné linky 191 Na Knížecí, duben 2005. V listopadu byl vůz vyřazen a dnes slouží v bílém
nátěru u dopravce Connex Praha pod ev. č. 1061. Interiér autobusu Karosa B 732 DP hl. m. Prahy prošlého generální opravou, září 2006. Interiér autobusu Karosa B 732 upraveného pro přepravu invalidů prošlého střední opravou, září 2006. Stanoviště řidiče autobusu Karosa B 732 DP hl. m. Prahy, září 2006.

Zpět na hlavní stranu