Ikarus 280.08, 280.10

(1)

(1) Ikarus 280.08 ev. č. 4382, r. v. 1988, v muzeu MHD ve vozovně Střešovice, květen 2005.

Ikarusy 280.08 byly prvními kloubovými autobusy v pravidelném provozu v pražské městské hromadné dopravě. Vyšší obsaditelnost těchto vozů dovolila zajistit kapacitně vyhovující spojení na velmi vytížených linkách.
Vozy Ikarus 280.08 byly dvoudílné, přičemž přední díl měl dvě nápravy a zadní jednu. Přední i zadní náprava byly otočné. Hlavní rozdíl Ikarusů oproti pozdějším kloubovým Karosám byl ten, že motor (Rába) byl uložen mezi první a druhou nápravou, tedy v předním článku.

(2)

(2) Ikarus 280.08 ev. č. 4382, r. v. 1988, v muzeu MHD ve vozovně Střešovice, květen 2005.

Vozy byly vybaveny mechanickou převodovkou. Jejich výkon byl u dodávky z r. 1977 141,2 kW, u ostatních vozů 162 kW (pro srovnání: Karosa B 741 190 kW), maximální rychlost byla udána desetinným číslem 62,8 km/h. (Na vozech byla samolepka s maximální rychlostí 65 km/h). Pohotovostní hmotnost vozu činila 12,5 tuny. Míst k sedění bylo 37, k stání pak 103.

(3) Foto Tomáš Janda

(3) V květnu 1995 běžný jev - autobusové obratiště Budějovická se čtyřmi kačerovskými Ikarusy 280.08 a jednou Karosou B 741 (ev. č. 6060) na linkách 157, 190 a 205. Uprostřed Karosa C 734 ČSAD Praha - západ v typickém modrém nátěru na lince 192.

Prvních dvacet kloubových autobusů maďarské výroby typu Ikarus 280.08 bylo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy dodáno v roce 1977. V roce 1978 vyjely do provozu s cestujícími, a to na dnes už neexistující lince 190 Jižní Město - Budějovická.
Dodávky tohoto typu autobusů pokračovaly i v dalších letech, takže v roce 1979 měl DP k dispozici už 88 "čabajek" a o rok později 133. Největšího počtu - 378 ks - dosáhly Ikarusy 280 u Dopravního podniku v roce 1990. Poté už se jejich počet snižoval. Místo nových Ikarusů se dodávaly od roku 1991 Karosy B 741, jejichž vývoji předtím bránil zejména neexistující typ vhodné automatické převodovky.

(4) Foto Vojtěch Veselý

(4) Ikarus 280.08 ev. č. 4382, r. v. 1988, vyjel v neděli 18. září 2005 s cestujícími do průvodu vozidel u příležitosti výročí 130 let MHD. Na snímku vyjíždí ze smyčky Výstaviště.

Roku 1992 bylo do Prahy předáno 18 ojetých Ikarusů z DP Pardubice. V Pardubicích tak skončil provoz městských kloubových autobusů.
Posledním zařazeným vozem byl v roce 1993 Ikarus ev. č. 4019/II, což byl původní autobus 4296 vyřazený v roce 1991 a prošlý generální opravou.

(5)

(5) Ikarus 280.08 ev. č. 4457 garáží Klíčov na zahradě sběratele v Šestajovicích, únor 2004.

Počet Ikarusů 280.08 u DP Praha se až do roku 1995 příliš prudce nesnižoval. V roce 1995 byly Ikarusy 280 v pražské MHD ještě naprostou samozřejmostí a u Dopravního podniku jich sloužilo 234. Jenže už v roce 1997 bylo těchto vozů jen 107 a posledních 47 kusů dosloužilo v roce 1999. Poslední jízda Ikarusu 280.08 u DP hl. m. Prahy se konala v červnu 1999 na lince 215 Kačerov - Sídliště Libuš. Zbývající Ikarusy byly postupně odprodávány nebo šrotovány.

(6) Foto Tomáš Janda

(6) Ikarus 280.08 ČSAD Praha - západ PZA 17-45, později ev. č. 1162, r. v. 1989, na pro tento typ vozů zcela netypické lince 173 v zastávce Lehárova v květnu 1995, krátce po zprovoznění tramvajové trati do Modřan.

Dopravní podnik hl. m. Prahy nebyl jediným dopravcem, který Ikarusy 280.08 do systému MHD Praha a později Pražské integrované dopravy vypravoval. "Čabajky" městského čtyřdvéřového provedení nasazovaly do provozu také podniky ČSAD. V posledních letech provozu těchto autobusů, tj. po polovině 90. let, se jednalo o dopravce ČSAD Praha - západ, s.p., s garážemi v Nádražní ulici v Praze na Smíchově a ČSAD Polkost, s.r.o., s garážemi v Kostelci nad Černými lesy.

(7) Foto Tomáš Janda

(7) Ikarus 280.08 ČSAD Praha - západ PZA 17-45, později ev. č. 1162, na konečné zkrácených spojů linky 173 Tyršova čtvrť v květnu 1995, krátce po zprovoznění tramvajové trati do Modřan.

Ještě v polovině 90. let bylo běžné, že autobusy ostatních dopravců PID nebyly označeny evidenčními čísly a rozlišovaly se pouze podle státních poznávacích značek. Očíslování se u ČSAD Praha - západ dočkal jediný městský čtyřdvéřový Ikarus 280.08, u ČSAD Polkost pak tři vozy.
Poslední městská "čabajka" u ČSAD Praha - západ (ev. č. 1162, PZA 17-45, r. v. 1989) vyjížděla například na linky 129, 157, 173, 192, 241 a především na linku 243. Vyřazena byla v roce 1997.
Městské Ikarusy ČSAD Polkost jezdily na příměstských linkách ze Skalky ve směru na Kostelec nad Černými lesy, které pak byly často vedeny dále za hranice systému PID jako linky s tarifem ČSAD.
ČSAD Polkost byla posledním dopravcem PID, který Ikarusy 280.08 (a zároveň vůbec řady 280) vyřadil. Jejím přičiněním zmizel tento legendární typ vozů v březnu 2002 ze systému Pražské integrované dopravy.

(8) Foto Tomáš Janda

(8) Ikarus 280.10 ČSAD Praha - západ PZA 16-66 na lince 192 v dnes už opuštěném obratišti Pobřežní cesta v květnu 1995. Modrá linková orientace je položena za čelním sklem dole, zatímco na jejím klasickém místě se vyjímá logo ČSAD.

Dopravní podnik nasazoval do provozu pouze městské provedení kloubových Ikarusů, označené jako Ikarus 280.08. Vozy tohoto provedení měly v každém článku dvoje dveře. Výjimkou byl jeden trojdvéřový vůz, vzniklý zavěšením "vleku" z dvoudvéřového linkového Ikarusu původem z ČSAD za přední článek městského Ikarusu, poškozeného při nehodě.
V pražské městské hromadné dopravě a později i v systému Pražské integrované dopravy však sloužily i vozy Ikarus 280.10 meziměstského dvoudvéřového provedení - s jedněmi dveřmi v každém článku. Tyto autobusy nasazovaly do provozu jednotlivé dopravní závody středočeského krajského ČSAD KNV Praha a později jejich následníci.

(9) Foto Tomáš Janda

(9) Ikarus 280.10 ČSAD Praha - západ PZA 16-66 projíždí na lince 192 dnes už opuštěným obratištěm Pobřežní cesta v květnu 1995.

Označení evidenčním číslem se dočkal jediný vůz tohoto typu - autobus ČSAD Praha - západ státní poznávací značky PZA 17-17, který obdržel číslo 1155.
Ještě polovině 90. let byly podnikem ČSAD Praha - západ vypravovány dva autobusy Ikarus 280.10 - kromě zmíněného PZA 17-17 ev. č. 1155 ještě vůz PZA 16-66 bez evidenčního čísla. Tyto vozy vyjížděly v polovině 90. let v horším technickém stavu zejména na městské linky číslo 243, 241, 192 a 173, kam byly staženy "na dožití" z příměstské dopravy. Předtím byly linkové autobusy Ikarus 280.10 vypravovány ČSAD Praha - západ například v letech 1990 - 1992 jako výpomoc Dopravnímu podniku na linku 157.
Poslední autobusy typu Ikarus 280.10 (a zároveň celkově řady 280) jezdily na linkách na území hl. m. Prahy u dopravce Bohemiatour v červenci 2002. Z linkové dopravy ve středních Čechách zmizel poslední Ikarus 280(.10) v září 2003, když vyřadila ČSAD Benešov vůz BNA 46-15.

(10)

(10) Ikarus 280.08 1S1 7523 sloužící původně u DP Praha v garážích Klíčov pod ev. č. 4583, poté do roku 2002 jako 1607 u ČSAD Polkost, nyní umístěný ve sbírce Spolku historické techniky v Zalužanech u Ústí nad Labem. Květen 2006.

Ikarusy byly u DP Praha natřeny červeno-krémově nebo červeno-bíle, přičemž červená byla sytější než u dnešních autobusů. Sytě červená byla celá spodní část od země až pod okna, krémové nebo bílé bylo okolí oken, dveře a nárazníky. V posledních letech provozu byl na některých vozech realizován i neobvyklý nátěr podle vozů Karosa se dvěma červenými pruhy a zbytkem vozu bílým.
Některé městské Ikarusy 280 u podniků ČSAD se odlišovaly odstínem červené barvy. Dvoudvéřové vozy Ikarus 280.10 jezdily v modro-bílém nátěru ČSAD, přičemž modrá byla opět kromě nárazníků celá část vozu od podvozku až pod okna.

(11)

(11) Soukromé historické autobusy Ikarus 280.10 a Karosa ŠL 11 v garážích Řepy při Dni otevřených dveří v září 2001.

Pro autobusy se postupem času vžila mezi zaměstnanci dopravců i mezi cestujícími řada přezdívek, z nichž nejrozšířenější se stala "čabajka". Říkalo se jim také "harmonika", "housenka", "ištván", "klobása", "kloubák", "maďar" nebo "paprikáš". Výrazy "harmonika" a "kloubák", resp. "kloubáč" se později začaly používat i pro kloubové Karosy.
Ikarus 280.08 ev. č. 4382 Dopravního podniku z roku 1988 byl zachován jako muzejní exponát v muzeu MHD ve vozovně Střešovice. Je upraven do podoby do dodání.
Pražské Ikarusy ev. č. 4457 a 4583 (později u ČSAD Polkost jako 1607) jsou uchovány ve sbírce Spolku historické techniky, resp. soukromého sběratele - člena tohoto spolku.
Vozy Ikarus 280 v několika posledních kusech ještě v pravidelné dopravě v ČR přežívají, ale jejich vyřazení se nezadržitelně blíží.

Zpět na hlavní stranu