Autobusové garáže DP

Vršovice

(1)

(1) Autobusy v garážích Vršovice, duben 2004.

Dnešní autobusové garáže Vršovice byly postaveny původně jako vozovna pro trolejbusy. Jednalo se o jediný objekt DP, postavený pouze pro tento dopravní prostředek.
Vršovická vozovna byla uvedena do provozu 2. dubna 1955 a nahradila tehdy původně tramvajovou vozovnu Vinohrady (u dnešní zastávky MHD Orionka). V průjezdné hale bylo místo pro 98 vozidel. Dále se zde nacházela dílna pro střední údržbu, měnírna a později gumárna. Z nové vozovny se v době její největší slávy vypravovalo přes 70 trolejbusů.

(2)

(2) Dnes již vyřazená kloubová Karosa B 741 ev. č. 6122 (r. v. 1996) s orientacemi linky 124, kterou obsluhují výhradně vozy běžné délky, v garážích Vršovice v dubnu 2004.

V roce 1964 začaly vozovnu využívat první autobusy, pro které byla o rok později zřízena odstavná plocha. V souvislosti s likvidací pražského trolejbusového provozu rychle dosloužila i nová vršovická vozovna a v roce 1968 ji zcela ovládly autobusy, kterých se zde garážovalo 200. Odstavné plochy se postupně zvětšovaly; roku 1972 byla předána hala denního ošetření.

(3)

(3) Vjezd do garáží Vršovice z ulice Nad Vršovskou horou, listopad 2006.

Areál garáží Vršovice leží těsně pod vrcholem kopce Bohdalec mezi křižovatkou Chodovská v Michli a vršovickým Koh-i-noorem. Celý rozsáhlý objekt garáží se nachází paradoxně na území Michle a označení Vršovice tak nese neprávem.

(4)

(4) Řada vozů typů Karosa B 731 a B 732 (jeden z nich je v provedení s kulatou zádí) v garážích Vršovice, listopad 2006.

Garážovací plocha je ohraničena ulicemi U Vršovického hřbitova (hlavní silnice s provozem autobusů MHD), Nad Vršovskou (na ní je umístěn vjezd), Elektrárenská, Pod Bohdalcem I a Pod Bohdalcem II. Poslední dvě zmíněné ulice mají spíše charakter polních cest a oddělují garáže od nouzové kolonie Pod Bohdalcem, která je v současné době částečně opuštěná a částečně slouží k rekreačním účelům.
V současnosti rostou východně od garáže nové vysoké domy. Jejich obyvatelé budou mít na dění v provozovně pěkný výhled.
S areálem někdejšího ČSAD Praha - Vršovice, dnešního Connexu Praha, provozovna DP nesousedí.

(5)

(5) Zátiší s autobusy Karosa B 732 v garážích Vršovice, listopad 2006.

Areál vršovických garáží je sympatický tím, že je obehnán pouze drátěným plotem a je do něj dobře vidět, což každého příznivce hromadné dopravy (a zvláště fotografa) potěší rozhodně více, než zcela nedostupný areál typu Kačerov. V některých místech je plocha pro odstavování autobusů oproti svému okolí dost výrazně vyvýšena, jinde je naopak zahloubena. Autobusy stojí často zcela nalepené na plot. Kapacita garáží není úplně vyhovující a vozy se zde staví tak blízko k sobě, že má řidič co dělat, aby z pracně zaparkovaného autobusu vylezl škvírou mezi vozy ven.

(6)

(6) Poslední vršovický "modrák" - Karosa C 734 ev. č. 3039 - v areálu garáží v prosinci 2004. Vyřazen byl v říjnu 2005.

Vozový park garáží Vršovice byl do konce roku 2004 tvořen z drtivé většiny zastaralými autobusy typů Karosa B 731 a B 732 běžné délky a kloubovými B 741. Některé z těchto autobusů byly v poněkud horším technickém stavu.

(7) Foto Vojtěch Veselý

(7) Nízkopodlažní autobusy Karosa-Renault CityBus 12M v garážích Vršovice, duben 2006.

Počátkem roku 2004 se začaly rozšiřovat zprávy, že se uvažuje o zrušení garáží DP Vršovice a přesunu vozidel do rozšířených garáží v Hostivaři. Do vršovického areálu by se nastěhovala společnost Connex ze současných garáží v ulici U Seřadiště, které jí kapacitně nevyhovují.
Zároveň s těmito zprávami se spekulovalo o zrušení garáží Dejvice. Likvidace garáží Dejvice na sebe nenechala dlouho čekat a k 31. prosinci 2004 ukončí tato provozovna vypravování autobusů na linky úplně.

(8)

(8) Autobusy odstavené před halou garáží Vršovice v listopadu 2006 - pohled z ulice Pod Bohdalcem I.

Garáže Vršovice odolávají. Náznak určitého úpadku se projevil v tom, že od 4. prosince 2004 se odtud měly přestat vypravovat kloubové autobusy. Nakonec proběhlo jejich vyřazení už 6. listopadu.
Z garáží Vršovice se v listopadu stálo vrakoviště vyřazených autobusů. Ve stavu rozkladu zde stál větší počet Karos B 741 a B 732. S ohledem na nedostatečnou kapacitu to nebylo nejlepší řešení. Počátkem prosince už zde ale nebylo po vracích ani památky - byly odvezeny do šrotu vyjma B 741 ev. č. 6075 a 6090, které byly znovu zařazeny do provozu a převezeny do garáží Řepy.

(9)

(9) Karosa B 931 s orientacemi noční linky 504 v garážích Vršovice, duben 2004.

(10)

(10) Vyřazené autobusy Karosa B 741 v garážích Vršovice. Listopad 2004.

Je otázkou, jestli je vůbec zrušení vršovické provozovny možné, když je v současné době velmi vytížená a blízké garáže Kačerov jsou přeplněny.

(11)

(11) Vyřazené autobusy Karosa B 741 ev. č. 6090 a 6075 (část vpravo, oba r. v. 1995) v garážích Vršovice, listopad 2004. V prosinci byly oba vozy zpětně zařazeny do provozu, tentokrát v garážích Řepy.

(12)

(12) Vyřazené autobusy Karosa B 741 a B 732 v garážích Vršovice. Listopad 2004.

Vozový park garáží DP Vršovice byl v posledních letech obnovován nízkopodlažními vozy Karosa-Renault CityBus 12M. V současné době mají garáže Vršovice zhruba 210 autobusů.

(13)

(13) Pohled na vyvýšenou odstavnou plochu garáží Vršovice s vozy Karosa-Renault CityBus 12M z ulice Pod Bohdalcem II, listopad 2006.

(14)

(14) Flotila nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault CityBus12M v garážích Vršovice, listopad 2004.

Zpět na hlavní stranu