Autobusové garáže DP

Řepy

(1)

(1) Vjezd do garáží Řepy z Reinerovy ulice, březen 2004.

Garáže Řepy byly uvedeny do provozu 15. srpna 1982. Do Řep byl tehdy přeložen vozový park garáží Dejvice i zaměstnanci z této provozovny a do Dejvic byly přesunuty rušené garáže Pankrác.

(2)

(2) Autobusy běžné délky v garážích Řepy s převahou vozů typové řady Karosa 700, září 2006.

Hlavní garážovací hala je vybavena spodním odtahem spalin. Kromě ní patří do objektů garáží ještě gumárny, diagnostické středisko, mytí spodků vozů, stanoviště denního ošetření vozidel, olejárna, garáže pomocné mechanizace, sklady, sociální zařízení, čistička vody, trafostanice, dále pak čerpací stanice, umývárna vozidel se dvěma mycími linkami, provozní budova s výpravnou, kancelářemi vedení, ubytovnou, zdravotním střediskem, závodní jídelna a výtopna.
V halách stojí vozy v tzv. šípovém řazení, které umožňuje výjezd libovolného vozidla k řady, aniž by se muselo manipulovat s ostatními vozy. Původně se zde používalo stání v běžných řadách.

(3)

(3) Vozy Karosa B 732 v garážích Řepy, březen 2004.

Garáže Řepy leží v oblasti mezi Řepami a Zadními Jivinami na západě Prahy. Nejbližší zastávka MHD u vjezdu do garáží je Žalanského, od 12. prosince 2004 s novým názvem Reinerova. Zastavují zde linky 164 a 225. V současné době vypravují garáže Řepy několik desítek autobusových linek v západní, severozápadní a částečně ještě i jihozápadní oblasti města včetně linek příměstských a nočních. Některé linky jsou zajišťovány kloubovými autobusy. Samozřejmostí už jsou i nízkopodlažní vozidla, z nichž za zmínku stojí upravené CityBusy pro přepravu zavazadel na letištní lince 100.

(4)

(4) Kloubové autobusy v garážích Řepy, září 2006. V popředí Karosa B 941 ev. č. 6210 (r. v. 1997).

Význam garáží Řepy prudce stoupl na podzim 2004, kdy převzaly většinu vypravení linek z likvidovaných garáží Dejvice i většinu tamních autobusů. Po této expanzi na sever musely řepské garáže částečně omezit vypravování linek v jižnější části města, kde jej převzaly garáže Kačerov či dokonce Vršovice. Význam řepských garáží vzroste na konci roku 2004 ještě více, protože dejvická provozovna bude zrušena úplně.
Den otevřených dveří se v Řepích konal v roce 2001 a znovu v roce 2004.

(5)

(5) Autobusy Karosa B 731 a B 732 v garážích Řepy, září 2006. V popředí Karosa B 732 ev. č. 5963 (r. v. 1994) v neobvyklém bílém nátěru.

Zpět na hlavní stranu