Autobusové garáže DP

Klíčov

(1)

(1) Vjezd do garáží Klíčov z Letňanské ulice, březen 2004.

Garáže Klíčov zahájily provoz dne 5. března 1973. První hala měla kapacitu 100 vozů. Po dostavbě byl areál určen pro 180 autobusů, které odtud vyjíždějí zejména do oblasti Severního Města a na východ Prahy. Dříve než v 70. letech nemělo umístění garáží na Klíčově smysl, protože v okolí se nenacházela žádná koncentrovanější zástavba a vypravovat z této lokality vozy nebylo potřeba.

(2)

(2) Odstavná plocha garáží Klíčov s kloubovými autobusy, březen 2004.

(3)

(3) Odstavná plocha garáží Klíčov s kloubovými autobusy, listopad 2005.

V areálu garáží Klíčov se nachází také dílny pro opravy vozidel a velké odstavné plochy, které umožňují odstavení současných více než 300 klíčovských autobusů jak běžné délky, tak kloubových.

(4)

(4) Autobusy Karosa B 732 zleva ev. č. 5608 (r. v. 1989) a 5830 (r. v. 1993) pod charakteristickým betonovým obloukem s nápisem Garáže Klíčov, červen 2006.

(5)

(5) Tři autobusy ve třech barevných provedeních v garážích Klíčov v září 2006 - zleva Karosa B 731 ev. č. 7191 (r. v. 1995), B 941 ev. č. 6180 (r. v. 1997) a B 731 ev. č. 7192 (r. v. 1995).

Areál garáží se nachází mezi ulicemi Čakovickou, Letňanskou (z ní vede vjezd do garáží) a Kbelskou. Tyto ulice svírají velký trojúhelník, z něhož část tvoří louka, část je zastavěna objekty DP a část tvoří rozlehlý areál někdejšího ČSAD Klíčov. Tento státní podnik v 1. polovině 90. let zakoupil a zlikvidoval JUDr. Jan Hofmann.

(6)

(6) Kloubové autobusy v garážích Klíčov v září 2006 - zleva Karosa B 941 ev. č. 6183 (r. v. 1997), B 741 ev. č. 6166 (r. v. 1996) a Karosa-Renault CityBus 18M ev. č. 6526 (r. v. 2003).

(7)

(7) Zleva Karosa B 731 ev. č. 7146 (r. v. 1995) a B 931 ev. č. 7328 (r. v. 1996) v garážích Klíčov v září 2006.

Zpět na hlavní stranu