Městské linky jiných dopravců než DP

Linka 232 - Bado Bus s.r.o.

(1)

(1) Karosa B 732 ev. č. 1005 (r. v. 1990) na konečné linky 232 Nádraží Uhříněves, září 2006.

LinkaTrasa (vybrané zastávky)
232

Jižní Město - Poliklinika Háje - Háje =MC= - Horčičkova - Dolnokřeslická - Křeslice - Pitkovice - Žampionová [ - Uhříněves (tam)] - Nové nám. - Nádraží Uhříněves

Bado Bus s.r.o.

(2)

(2) Karosa B 731 modernizovaná na B 952 ev. č. 1006 (r. v. 1994, ex DP Praha) na dřívější konečné linky 232 Háje. Prosinec 2004.

Autobusová linka číslo 232 zahájila provoz v roce 1981 v téměř dnešní trase od konečné stanice trasy metra C Kosmonautů (dnes Háje) přes Křeslice k nádraží v Uhříněvsi. V letech 1982 - 1990 jezdila v sedle pracovních dnů a mimo pracovní dny z Uhříněvsi až na Černokosteleckou.

(3)

(3) Karosa B 732 ev. č. 1007 (ex TQM - holding Opava) přijíždí na výlukové trase linky 232 z mimopražské obce Čestlice do nástupní zastávky Žampiónová, březen 2007.

Soukromý dopravce s dnešním jménem Bado Bus s.r.o. zajišťuje provoz linky 232 od roku 1992. Od 1. července 1995 má na tuto linku licenci, do té doby jezdil na licenci Dopravního podniku.
Do prosince 2003 jezdil dopravce jako fyzická osoba Milan Bado.

(4)

(4) Karosa B 732 ev. č. 1004 (r. v. 1990, ex DP Olomouc) sloužící na lince 232 odstavená na štěrkové ploše u Nového náměstí v Uhříněvsi v listopadu 2003.

Bado Bus patří k nejmenším dopravcům Pražské integrované dopravy. Provoz městské linky 232 je jeho jedinou aktivitou - neprovozuje jinou linku ani dopravu zájezdovou. Do 30. listopadu 2005 vypravoval Bado Bus také jediný spoj školní linky 553 (Háje 7.20 - Nádraží Uhříněves 7.41), který se s trasou linky 232 shodoval až na zajíždění ke kostelu v Uhříněvsi (do zastávky Uhříněves). Od 1. prosince 2005 je tato linka nahrazena zajížděním jednoho spoje linky 232 (dnes sem zajíždějí už dva).

(5)

(5) Karosa B 732 ev. č. 1003 (r. v. 1988, ex DP Pardubice) na lince 232 v zastávce Horčičkova v prosinci 2005.

Linka 232 je dlouhá ve směru Jižní Město - Nádraží Uhříněves 10,6 km a v opačném směru 10,2 km. Jízdní doba činí maximálně 23 minut.
Provoz linky 232 je zajišťován celodenně a celotýdně, a to v ranní špičce pracovních dnů v intervalech 20 - 55 minut (vybrané spoje v tomto období projíždějí jen úseky Pitkovice - Nádr. Uhříněves, Dolnokřeslická - Nádr. Uhříněves a K Pitkovičkám - Jižní Město, vždy jen v uvedeném směru), v odpolední špičce 30 minut a po zbytek dne 60 minut. Hodinový interval je zaveden také celodenně mimo pracovní dny. Mezi posledními večerními spoji je rozestup 75, 84 a 85 minut. Tyto údaje platí pro bezvýlukový stav.

(6)

(6) Karosa B 732 ev. č. 1007 (ex TQM - holding Opava) na konečné linky 232 Jižní Město, březen 2007.

V současné trase je linka vedena od 1. prosince 2005. Předtím jednak nezajížděla vybranými spoji ke kostelu v Uhříněvsi a jednak byla ukončena v obratišti Háje, ze kterého byla vedena přes zastávky Modrá škola, Poliklinika Háje a K Jezeru na Dolnokřeslickou na svou dnešní trasu. Z obratiště Jižní Město přes Háje a Horčičkovu na Dolnokřeslickou jezdila linka před zavedením trvalého stavu už výlukově od 1. září do 15. listopadu 2005.

(7)

(7) Karosa B 732 ev. č. 1004 (r. v. 1990, ex DP Olomouc) na původní konečné linky 232 Háje, únor 2004.

Dopravce původně vlastnil dva autobusy - jednalo se o Karosy B 731. Dnes vlastní čtyři autobusy Karosa B 732 (ev. č. 1003 - 1005 a 1007) a jednu Karosu B 731 rekonstruovanou na B 952 (ev. č. 1006). Všechny tyto vozy jezdí v klasickém městském červeno-bílém nátěru, poze vůz 1007 v nátěru původního majitele, společnosti TQM - holding Opava.

(8)

(8) V listopadu 2005 se ještě linka 232 setkávala v Pitkovicích s linkou 111 - na snímku na lince 111 Karosa-Renault CityBus ev. č. 3216 (r. v. 1999, garáže Vršovice) a na lince 232 Karosa B 732 ev. č. 1005 (r. v. 1990).

Vůz ev. č. 1006 zařazený v červnu 2004 je Karosou B 731 (r. v. 1994, ex DP hl. m. Prahy ev. č. 7024), která prošla ve Zlineru Zlín přestavbou na B 952. Zvenku vůz vypadá až na několik detailů jako B 952, uvnitř jsou ale stará sedadla, navíc v mírně odlišném uspořádání, než u původních vozů. Proti oběma širokým dveřím se nacházejí plošinky, pouze plošina proti středním dveřím je však určena pro kočárek - zadní dveře jsou označeny piktogramem škrtnutého kočárku.

(9)

(9) Karosa B 731 modernizovaná na B 952 ev. č. 1006 (r. v. 1994, ex DP Praha) na konečné linky 232 Jižní Město v lednu 2006.

Všechny autobusy Bado Busu jsou vybaveny hlásičem zastávek a vnitřní digitální orientací nad stanovištěm řidiče. Vůz 1006 má jako jediný autobus i vnější digitální orientace. Vnitřní orientace nad stanovištěm řidiče tohoto vozu je dvouřádková, boční je uvnitř nového typu s řádky, na kterých jsou vypsány jednotlivé zastávky, pravidelně se přesunující společně s hlášením ("teploměr"). Všechny tyto systémy jsou plně funkční.

(10)

(10) Karosa B 732 ev. č. 1003 (r. v. 1988, ex DP Pardubice) na původní konečné Háje v červenci 2003.

Autobusy Bado Busu byly původně garážovány na štěrkové ploše při ulici Přátelství (naproti Novému náměstí). Po uvolnění této plochy pro novou zástavbu má dopravce nové garáže v objektu uhříněveské společnosti Pragochem na ulici Přátelství (u zastávky Na Vrchách).

(11)

(11) Karosa B 731 rekonstruovaná na B 952 ev. č. 1006 (r. v. 1994, ex DP Praha) na výlukové konečné linky 232 Uhříněves, červenec 2006. V pravidelném provozu do tohoto obratiště zajíždí jen jeden spoj v pracovní dny ráno.

(12)

(12) Karosa B 732 ev. č. 1004 (r. v. 1990, ex DP Olomouc) vyjíždí na lince 232 z terminálu Háje v červenci 2007.

Účelem linky 232 je spojení Pitkovic a Křeslic s Jižním Městem a Uhříněvsí, kde je vazba na metro (Háje), železnici (Nádraží Uhříněves) i další autobusové linky. Pro spojení Uhříněvsi s Jižním Městem je linka kvůli delší jízdní době a dlouhým intervalům pouze doplňkovou dopravou.

(13)

(13) Interiér Karosy B 731 přestavěné na B 952 ev. č. 1006, červenec 2004.

(14)

(14) Zadní část Karosy B 731 přestavěné na B 952 ev. č. 1006. Říjen 2004.

Linka projíždí oblastmi, kde dochází k rozsáhlé nové výstavbě a přestavbě uliční sítě. Kvůli tomu v posledních letech často měnila nebo ještě mění trasu. K nedávné minulosti patří například provoz této linky přes Petrovice, ale také přes Benice, vedení zkrácených spojů pouze v trase Háje - Křeslice nebo ukončení v zastávce Žampiónová.

(15)

(15) Karosa B 732 ev. č. 1007 (ex TQM - holding Opava) na lince 232 v zastávce Pitkovice, březen 2007.

(16)

(16) Karosa B 731 rekonstruovaná na B 952 ev. č. 1006 (r. v. 1994, ex DP Praha) na lince 232 míjí vlevo odstavenou B 732 ev. č. 1004 (r. v. 1990, ex DP Olomouc) v Lidického ulici u zastávky Nádraží Uhříněves. Srpen 2005.

Zpět na hlavní stranu